Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.

underline

Firma świadczy ponadto specjalistyczne usługi w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów, a także prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nowych technologii związanych z przedmiotem jej działalności. Grupa złożonych wyrobów ogniotrwałych, oferowanych przez Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., obejmuje szereg kompozytów ceramicznych do zastosowań w przemyśle metalurgicznym, w tym stalowniczym. Pełnią one określone funkcje w trakcie procesu produkcyjnego metali i ich stopów.
 
Zwycięski produkt: Złożone wyroby ogniotrwałe