Vigo System S.A.

underline

Ta mieszcząca się w Ożarowie Mazowieckim firma zajmuje się produkcją m.in. niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni w technologii MOCVD dla przemysłu, medycyny i techniki. Potwierdzeniem zaawansowania technologicznego spółki i jakości jej wyrobów oraz pozycji na światowym rynku jest zastosowanie detektorów w łaziku marsjańskim Curiosity. Firma jest światowym liderem w dziedzinie niechłodzonych fotonowych detektorów podczerwieni, które stwarzają możliwości analizy składu gazów, wykrywania substancji niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe czy narkotyki.
 
Zwycięski produkt: Fotonowe detektory podczerwieni