Technology Transfer Agency Techtra sp. z o.o.

underline

Przedsiębiorstwo powstało w odpowiedzi na potrzeby polskiego przemysłu i instytutów badawczych, które sprzedają swoje usługi i produkty na międzynarodowym rynku zaawansowanych technologii i usług. Firma Techtra – bazując na pozyskanej z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych licencji na produkcję Gazowych Powielaczy Elektronowych (GEM) oraz na kilkuletnim projekcie B+R – opracowała i wdrożyła do produkcji uniwersalny detektor promieniowania jonizującego typu GEM, którego głównymi odbiorcami są laboratoria fizyki wysokich energii oraz uniwersytety.
 
Zwycięski produkt: Uniwersalny detektor promieniowania jonizującego typu GEM