Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „HERMEX” Adam Czech

underline

Firma prowadzi również własne badania oraz współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi. Firma od wielu lat skupia się na rozwoju technologii przerobu zgarów aluminiowych – odpadów powstałych w hutach i odlewniach w procesach topienia aluminium. Przerób oparty jest na unikatowej, opracowanej przez firmę technologii, polegającej na rozdrabnianiu i separacji zgarów aluminiowych, w wyniku czego otrzymuje się granulaty aluminium, zasypki egzotermiczne oraz granulowane żużle syntetyczne.
 
Zwycięski produkt: Technologia Bezodpadowego Przerobu Odpadów Metalurgicznych

HERMEX info