M sp. z o.o.

underline

Spółka odpowiedzialna jest za projekt oraz produkcję urządzenia edukacyjnego Musicon. Dzięki zaangażowaniu podstawowych zmysłów – wzroku, słuchu i dotyku – realnie zwiększa efektywność nauczania. Działa na zasadzie pozytywki – mechanizm uruchamia dźwięki zestawu instrumentów.
Znosi bariery w edukacji i pozwala na nauczanie programowania, komponowania, matematyki, a przede wszystkim rozwija kluczowe kompetencje XXI w. Musicon podbija świat i jest to zasługa unikalnego połączenia polskiej jakości, myśli technologicznej, designu i metodyki.
 
Zwycięski produkt: Musicon