Kopalnia Soli Wieliczka S.A.

underline

W 1996 roku kopalnia zamknęła przemysłowy rozdział swej historii, by jednocześnie rozpocząć nowy, jako światowej sławy atrakcja turystyczna. Najważniejszym celem jej działania jest zachowanie i udostępnianie społeczeństwu unikalnego pomnika historii i kultury Narodu Polskiego. Zwiedzający mają do dyspozycji Trasę Turystyczną, na którą składa się około 20 bezcennych komór ilustrujących ewolucję technik eksploatacyjnych czy sposoby zabezpieczania kopalń oraz trudniejszą Trasę Górniczą, składającą się z ponad 20 wyrobisk górniczych, komór i chodników.
 
Zwycięski produkt: Kopalnia Soli Wieliczka