IC Solutions sp. z o.o.

underline

Produktem IC Solutions jest system digitalizacji danych IC Pen. Platforma ta daje możliwość tworzenia tego samego typu dokumentu na dwa sposoby – długopisem na kartce papieru lub na ekranie przy pomocy Stylusów. Niezależnie od sposobu powstania dokumentu, trafia on w to samo miejsce na platformie, gotowy do dalszej obróbki, wykorzystania wprost lub zarchiwizowania.
 
Zwycięski produkt: System dygitalizacji danych IC Pen