Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.

underline

Pierwsza placówka została otwarta w Warszawie, a na przestrzeni kolejnych lat uruchomionych zostało kolejnych jedenaście filii w największych miastach Polski, a także 6 placówek za granicą. Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej jest innowacyjnym urządzeniem stworzonym do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego, obejmującej zmysły słuchu, wzroku i dotyku, umożliwiając tym samym oddziaływanie w wielu grupach zaburzeń o podłożu sensorycznym.
 
Zwycięski produkt: Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej

SPPS_rewers ulotka

SPPS_awers ulotka