Mlekovita

underline

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA to największa firma mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej, przedsiębiorstwo ze 100% kapitałem polskim, którego początki sięgają 1928 r. Jest laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 2017 roku w kategorii „Odpowiedzialny Biznes”. W 20 zakładach MLEKOVITY każdego dnia przerabia się 8 milionów litrów mleka. Swoje ponad 1000 najwyższej jakości wyrobów oferuje w Polsce i eksportuje do 144 krajów na wszystkich kontynentach. Kluczową pod kątem rozwoju i dotychczas największą inwestycją zrealizowaną w historii MLEKOVITY jest Fabryka Proszków Mlecznych. To jedna z największych i najnowocześniejszych fabryk tego typu w Europie. Kompleks składa się aż z 11 budynków, a wartość inwestycji to ponad 300 milionów złotych. Została ona zakwalifikowana przez Ministerstwo Gospodarki jako inwestycja o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Ogłoszona Inwestycją Roku 2015, Top Inwestycją Polski Wschodniej 2017 podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego, a także Budową Roku 2017 we współudziale Ministerstwa Budownictwa i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.