ML System S.A.

underline

ML System S.A. to spółka technologiczna oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne. Jako jedna z pierwszych w Europie wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu systemów pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca, przeznaczonych do integracji z budynkami (BIPV). Rozwiązania ML System wyróżniają się bezpieczną technologią szkło-szkło, w której dwie tafle szkła połączone są przy użyciu specjalnej foli ochronnej oraz autorskim systemem podgrzewania NoFrost, zapobiegającym gromadzeniu się śniegu na powierzchni modułu fotowoltaicznego. Pozyskana w ten sposób energia słoneczna może zasilać również uliczne lampy, parkowe ławki czy przystanki komunikacji miejskiej tam, gdzie doprowadzenie elektryczności jest problematyczne lub nieopłacalne. Od 2018 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi specjalistyczne badania w ramach własnego Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego.
We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Polską Akademią Nauk, ML System prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem nanomateriałów do produkcji ogniw fotowoltaicznych. Realizację tego projektu wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które na ten cel przekazało prawie 26 milionów złotych. Firma otrzymała wiele nagród w prestiżowych plebiscytach, m.in. Polską Nagrodę Innowacyjności oraz Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2016 roku.