Kopalnia Soli w Wieliczce

underline

HISTORIA

Historia Kopalni Soli w Wieliczce jako przedsiębiorstwa sięga 700 lat, choć pierwsze osady solne na miejscu dzisiejszej kopalni zaczęły się pojawiać już 13 milionów lat temu. W XIII wieku drążąc studnie solankowe natrafiono na sól kamienną, a krótko potem zaczęto zgłębiać szyby i szybiki, a od nich w różnych kierunkach podziemne korytarze. Dzięki temu ludzie mogli wydobywać sól spod ziemi, a nowo powstała kopalnia stała się miejscem pracy dla wielu miejscowych. Dzisiejsza kopalnia to dziewięć poziomów, z których najniższy znajduje się 327 metrów pod powierzchnią ziemi, a łączna długość podziemnych korytarzy wynosi 245 km. Choć od 1996 roku tamtejsze złoża nie są już eksploatowane, Kopalnia Soli w Wieliczce to skarb polskiej kultury, wielokrotnie wyróżniany licznymi tytułami. W 1994 roku została ustanowiona pomnikiem historii Polski, a w plebiscycie „Rzeczpospolitej” na siedem cudów Polski zajęła pierwsze miejsce. Kopalnia Soli w Wieliczce jest odwiedzana co roku przez ponad 1,5 mln turystów, a od 1978 roku zajmuje zaszczytne miejsce wśród dwunastu pierwszych obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dla zwiedzających otwartych jest kilka tras – największą popularnością cieszy się trasa turystyczna, choć istnieje także trasa górnicza, szlak dla pielgrzymów i ten przygotowany z myślą o najmłodszych.

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE I ROZWÓJ

Choć Kopalnia Soli w Wieliczce nie jest już źródłem soli kamiennej, to od przełomu XVIII i XIX wieku stanowi obiekt turystyczny, chętnie odwiedzany tak przez Polaków, jak i obcokrajowców. Głównym zadaniem dzisiejszej kopalni jest zachowanie miejsca w jak najlepszym stanie. Opieka nad jednym z najstarszych przedsiębiorstw nie tylko w kraju, ale i w całej Europie to potężne zadanie, któremu Kopalnia stara się sprostać. Z uwagi na ogromny zasięg przestrzenny wyrobisk i nieustanną pracę górotworu, górnicy muszą ograniczyć ilość wyrobisk przeznaczonych do zachowania, jedynie do najcenniejszych pod względem historycznym, kulturowym i geologicznym. Prowadzą prace zabezpieczające tak, by chronić podziemia i leżące nad nimi miasto. Choć kopalnia nie przynosi już zysków z wydobycia soli, stała się przestrzenią dla rozwoju kultury i nauki. Z myślą o przyszłości, w kopalni tętni życie kulturalne. Odbywają się w niej liczne koncerty, otwierane są wystawy, a co roku w pierwszy weekend stycznia rozbrzmiewają dźwięki orkiestry grającej Koncert Noworoczny. Odbywają się w niej również wieczory poetyckie. Kopalnia Soli w Wieliczce nie dość, że nie straciła ducha i pomysłu na dalsze istnienie w momencie konieczności zaprzestania eksploatacji, to nadal rozwija się, choć już w nieco innym wymiarze. Wieloletni efekt pracy tysięcy rąk ludzkich dziś zyskuje nowy wymiar, nie pozwalając zapomnieć o sobie młodym pokoleniom.

CZY WIESZ, ŻE…

• z Kopalnią Soli w Wieliczce wiąże się legenda o pierścieniu świętej Kingi, który sprowadził sól na ziemie polskie.
• Kopalnia Soli w Wieliczce to także uzdrowisko. Miejsce to poleca się osobom cierpiącym na choroby płuc i astmatykom. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w kopalni, w której przygotowano na ten cel specjalne sale.
• w 2004 roku medalista olimpijski Mateusz Kusznierewicz spełnił swoje marzenie i żeglował w wypełnionym solanką jeziorze, które znajduje się w Kopalni 104 metry pod ziemią i ma głębokość 9 metrów. Ponieważ pod ziemią nie wiał wiatr, żeglarzowi pomogła sztuczna dmuchawa.