H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.

underline

HISTORIA

H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. to grupa kapitałowa, która swoimi początkami sięga 1846 roku. Obecnie jest to najstarsza, nieprzerwanie funkcjonująca polska firma produkcyjna. Firma działa na rynku globalnym oferując wielkogabarytowe konstrukcje stalowe, dmuchawy promieniowe stosowane w przemyśle wodno-kanalizacyjnym oraz części do silników okrętowych wraz z usługami serwisu.

Historia firmy rozpoczyna się wraz z powstaniem sklepu, w którym Hipolit Cegielski sprzedawał narzędzia rolnicze. Szybko rozwijający się zakład przekształcił się w 1855 roku w fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych, wytwarzającą ponad 100 rodzajów urządzeń. Po 5 latach działalność poszerzono o produkcję lokomobili parowych, które szybko stały się chlubą i dumą fabryki Cegielskiego. Początek XX wieku zaznaczył się dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa. Rozwinięto profil produkcji o wozy taborowe, sanitarne, kuchnie polowe oraz produkcję specjalną w postaci wytwarzania skorup do granatów i pocisków artyleryjskich. W zakładach Cegielskiego na szeroką skalę produkowano także kolejowe wagony towarowe. W latach 30-tych i 40-tych rozwijano projekty m.in. urządzeń kotłowych, aparatury chemicznej, cukrowniczej i chłodniczej oraz konstrukcji żelaznych i odlewów, a także zbiorników gazowych. Cegielski był jedną z fabryk produkujących lokomotywy parowe.

W 1956 roku przedsiębiorstwo uruchomiło fabrykę wysokoprężnych, średnioobrotowych silników, a 3 lata później rozpoczęło produkcję silników z napędem diesla. Przez następne pół wieku Cegielski wytwarzał zaawansowane technologicznie jednostki napędowe, które pozwoliły firmie zbudować ogólnoświatową renomę. Marka HCP stała się globalna.
W 2010 roku firma weszła na rynek energii pozyskiwanych z nowych paliw, m.in. z oleju palmowego i biomasy, potwierdzając w ten sposób, że w przypadku HCP innowacja stała się już tradycją.

H. CEGIELSKI – POZNAŃ i rozwój

W historii fabryki Cegielskiego widać jak w soczewce kolejne rewolucje przemysłowe. Początki produkcji były związane z prostymi narzędziami i maszynami rolniczymi. Kolejny etap to wejście w epokę maszyny parowej oraz produkcja na dużą skalę lokomobili parowych, walców drogowych, lokomotyw. W latach 50-tych XX wieku otwarto nowy rozdział – firma, jako jedyna w Polsce, produkowała silniki spalinowe montowane na całym świecie w siłowniach okrętów oraz stacjonarnie w elektrowniach.
Obecnie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. jest rozpoznawalną na całym świecie firmą oferującą zaawansowane technologicznie produkty i imponujących gabarytów konstrukcje. Swoich szans Spółka upatruje również w powrocie do ponad 70-letniej tradycji produkcji specjalnej, szczególnie w zakresie techniki pancerno-samochodowej. Po ponad 170 latach tradycji przemysłowej Cegielski planuje dalszy rozwój, inwestując w nowe technologie produkcyjne. Jego wartością są kompetencje produkcyjne oraz doświadczeni pracownicy. To ogromy potencjał, który pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Założyciel firmy – nie tylko wybitny polski przemysłowiec, ale też wyznawca idei pracy organicznej – Hipolit Cegielski – mawiał, że „pracować należy na metę lepszego jutra”. Myśl ta stała się nadrzędną wartością Spółki, której rozwój warunkuje lepszą przyszłość naszego wspólnego dobra – polskiego przemysłu oraz naszej ojczyzny.

CZY WIESZ, ŻE…

• zakłady Cegielskiego zawarły w 1923 roku umowę z Ministerstwem Kolei Żelaznych na dostarczenie 1040 parowozów. Tymczasem do 1958 roku hale fabryczne opuściło w sumie 2627 zaawansowanych technologicznie – jak na tamte czasy – lokomotyw z napędem parowym. Cenione za niezawodność i wysoką jakość wykonania stały się polskim towarem eksportowym.

• „Lux-Torpeda”, jeden z symboli przedwojennej Polski, powstawała w zakładach Hipolita Cegielskiego. Produkcja sensacyjnego wagonu spalinowego o aerodynamicznych kształtach rozpoczęła się w 1934 roku. Pojazd szynowy nie tylko zachwycał niecodziennym wyglądem, ale również wprawiał w osłupienie rozwijaną przez siebie prędkością. „Lux-torpeda” z poznańskich fabryk osiągała maksymalnie 135 km/h.

• największy produkowany w zakładach Cegielskiego silnik okrętowy mierzył aż 13 metrów wysokości i ważył 830 ton. Produkcję silników okrętowych w Cegielskim otwarto już w 1958 roku. Wytwarzano tu wtedy silniki zarówno rodzimej konstrukcji, jak i na licencji firmy Sulzer. Niemal równocześnie rozpoczęto tu produkcję wagonów, w tym salonowych i restauracyjnych, które pojechały nawet do Iraku.