ENEA S.A.

underline

HISTORIA

Enea to przedsiębiorstwo branży energetycznej z siedzibą w Poznaniu, które zarządza Grupą Enea – wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa rozwija się we wszystkich obszarach łańcucha wartości – od wydobycia węgla kamiennego, przez wytwarzanie energii elektrycznej, jej dystrybucję i sprzedaż, aż po obsługę klienta. Początki firmy sięgają 1904 roku, kiedy w centrum Poznania przy ul. Grobla uruchomiono pierwszą w mieście elektrownię. Zaspokajała ona potrzeby rozwijającego się miasta i jego mieszkańców do zakończenia I wojny światowej. Brak możliwości jej powiększenia i modernizacji spowodował, że w 1929 roku na Garbarach stanął nowy obiekt. Oba funkcjonowały nieprzerwanie w czasie okupacji hitlerowskiej. Starsza zakończyła działanie w 1954 roku, zaś młodszą na Garbarach rozbudowano. Po kolejnych 10 latach zdecydowano o jej przebudowie w elektrociepłownię oraz o wybudowaniu nowej, na Karolinie.
Po wojnie infrastrukturą energetyczną zarządzało Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Poznańskiego, do którego włączono także Szczecin. Po wielu zmianach organizacyjnych, w 1976 roku powstał Zakład Energetyczny Poznań. W 2003 roku połączono Energetykę Poznańską z zakładami ze Szczecina, Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Powstała Grupa Energetyczna Enea. Po czterech latach dołączyła do niej Elektrownia Kozienice – największa polska elektrownia na węgiel kamienny. W 2008 roku Enea zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Od 2015 roku w ramach Grupy działa Lubelski Węgiel Bogdanka – najnowocześniejsza kopalnia węgla kamiennego w Polsce. W 2017 roku częścią Grupy stała się Elektrownia Połaniec. Działalność Grupy Enea obejmuje także energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

ENEA I ROZWÓJ

Historia Enei to ciągły rozwój na przestrzeni blisko 115 lat – zarówno pod względem technologicznym, jak również zasięgu działania i liczby obsługiwanych klientów. Grupa rozwija się w sposób zrównoważony, dbając jednocześnie o środowisko naturalne i bezpieczeństwo energetyczne kraju. W 2017 roku w Elektrowni Kozienice oddano do eksploatacji najnowocześniejszą w Polsce jednostkę energetyczną na węgiel kamienny. Zastosowanie zaawansowanych technologii sprawia, że blok B11 o mocy 1075 MW to jedna z największych i najsprawniejszych instalacji tego typu na świecie, która spełnia restrykcyjne normy środowiskowe. Enea stawia na nowe technologie również w obsłudze klienta. Nie zapomina również o swojej społecznej odpowiedzialności. Jej pracownicy to zaangażowani wolontariusze. W Grupie realizowanych jest wiele projektów na rzecz rozwoju edukacji, sportu, kultury i ekologii, wsparcia dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich są m.in.: „Enea Akademia Talentów”, „Enea Akademia Sportu”, „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”.

CZY WIESZ, ŻE…

• Enea obsługuje ponad 2,5 mln klientów. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa 20% kraju, czyli 58 213 km2. Grupa ma 13-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej wśród odbiorców detalicznych w Polsce. Łączna długość linii dystrybucyjnych liczy 122,4 tys. km. Dziś Grupę tworzy ponad 16 tysięcy specjalistów.
• roczna sprzedaż prądu przez Eneę w 2013 roku wyniosła 15,6 TWh. Wystarczyłoby to na zasilenie 20-watowej żarówki energooszczędnej aż przez 89 milionów lat. W 2017 roku spółka sprzedała odbiorcom detalicznym już 19 TWh energii elektrycznej i paliwa gazowego.
• najwyższą w Polsce chłodnię kominową Elektrowni Kozienice (185 m) w bezchmurne dni można zobaczyć z oddalonej o 60 km Warszawy.
• w Grupie działa też 21 elektrowni wodnych, zlokalizowanych na rzekach północnozachodniej Polski. Wśród nich jedna z najstarszych w Polsce, elektrownia Kamienna przy rzece Drawa. Jej budowę rozpoczęto w 1896 roku.