Creotech Instruments S.A.

underline

Creotech Instruments S.A. to polska spółka działająca w branży kosmicznej. Specjalizuje się również w projektowaniu i produkcji zaawansowanych systemów pomiarowych dla laboratoriów i ośrodków naukowych na całym świecie. Elektronika i specjalistyczna aparatura pomiarowa wyprodukowana przez Creotech wykorzystywana jest w najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucjach badawczych świata takich jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytut Badań Ciężkich Jonów GSI czy Centrum Badawcze DESY w Niemczech.
Firma rozwija swoje kompetencje w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych satelitarnych. Spółka pracowała między innymi nad wytworzeniem kamer dla polskiego obserwatorium astronomicznego „Pi of the Sky”, a następnie nad projektem synchronizacji magnesów Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC w CERN. Jeden z projektów Creotech, związany z rozwojem innowacyjnej platformy mikrosatelitarnej HyperSat, ma szansę przyczynić się do rozwoju całego sektora kosmicznego w Polsce. Sprzęt wyprodukowany w Creotech trafił już na Międzynarodową Stację Kosmiczną (projekt ASIM), oraz na orbitę Marsa (ExoMars). Firma była doceniana i wyróżniana wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej INNOVATICA. W 2017 roku nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.