Comarch S.A.

underline

Comarch S.A. to jedna z największych polskich spółek informatycznych, notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma realizuje projekty w kraju i za granicą w kluczowych sektorach gospodarki, tj. telekomunikacja, finanse, bankowość i ubezpieczenia, handel i usługi, infrastruktura IT, administracja publiczna, przemysł czy ochrona zdrowia. W czasie 25-letniej działalności Comarch zrealizował kilkadziesiąt tysięcy projektów na 6 kontynentach. Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT, m.in. Gartnera, Truffle 100, Computerworld TOP 200, IDC. Inwestuje ponad 15 proc. przychodów własnych w projekty B+R, przeznaczając największe wydatki na badania i rozwój wśród polskich firm z branży IT. Firma zatrudnia ponad 5600 ekspertów w 90 biurach w 31 krajach, od Japonii przez Europę, aż po Chile.