HISTORIA

HISTORIA PWG

underline

Inspiracją dla Polskiej Wystawy Gospodarczej jest Powszechna Wystawa Krajowa, która odbyła się w 1929 roku w Poznaniu. Choć tradycja organizowania tego typu wydarzeń znana była od lat PWK była pierwszą tego typu ekspozycją w Polsce. Miała prezentować gospodarczy, rolniczy, kulturalny, naukowy i polityczny dorobek państwa, a także ułatwić nawiązywanie kontaktów z Polakami mieszkającymi za granicą. Okazją do realizacji postawionych sobie założeń była dziesiąta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W osobnych pawilonach zaprezentowały się miasta Gdańsk i Lwów, a także Fabryka Czekolady Goplana, firmy E. Wedel i syn oraz Browar Okocimski. Przestrzeń wystawowa zajmowała powierzchnię 65 hektarów i liczyła aż 112 pawilonów, w których prawie 1,5 tysiąca wystawców zaprezentowało m.in. polskie dokonania w dziedzinie przemysłu, handlu, rolnictwa, opieki społecznej, wychowania fizycznego, higieny, sportu, kultury, sztuki i nauki.

Choć jej idea narodziła się w Warszawie, to dzięki wysiłkom Cyryla Ratajskiego, ówczesnego prezydenta Poznania, została zrealizowana w stolicy Wielkopolski. Wystawę prezydenckim patronatem objął Ignacy Mościcki, natomiast Józef Piłsudski został przewodniczącym Komitetu Honorowego wydarzenia.

To największe wydarzenie w międzywojennej historii Poznania odbiło się szerokim echem w kraju i poza jego granicami. Szacuje się, że wystawę odwiedziło blisko 4,5 miliona osób. Wystawa w dużej mierze ukształtowała nowe dzielnice: słabo dotychczas zaludnione Grunwald oraz Łazarz. Miasto zyskało szereg nowych, wzniesionych specjalnie na potrzeby przedsięwzięcia budynków. Do dziś są one jednym z najlepszych przykładów architektury modernistycznej dwudziestolecia międzywojennego.

Organizacja Powszechnej Wystawy Krajowej była doskonałą okazją do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców sukcesów polskiej gospodarki. Budowanie w obywatelach świadomości rodzimych osiągnięć, uświadamianie ich w kwestii zmian politycznych, społecznych i technologicznych, które dokonały się w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat, a które niejednokrotnie decydowały o kierunku rozwoju polskich przedsiębiorstw, w dzisiejszych czasach są równie aktualnie jak kiedyś.

W 1989 roku pojawił się pomysł zrealizowania podobnego przedsięwzięcia, opisującego osiągnięcia gospodarcze Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontekst transformacji. Miała się ona odbyć w 1994 roku. Zawiązano w tym celu specjalną organizację Poznańska Panorama, jednak pomysł nie doczekał się realizacji. Polska Wystawa Gospodarcza 2018-2019 jest zatem pierwszą w pełni zrealizowaną, nawiązującą do idei z 1929 roku, wystawą popularyzującą osiągnięcia polskiej gospodarki.