SOLIDARNOŚĆ

Witaj w przestrzeni solidarności!

underline

Słowo „solidarność” zajmuje szczególne miejsce w polskiej historii i świadomości. To jedna z kluczowych wartości, na których opiera tożsamość każdego Polaka. W przeszłości pojęcie to kojarzyło się przede wszystkim z ruchem społecznym, który w latach 80-tych zjednoczył miliony obywateli w walce o zmianę systemu politycznego, o prawa i wolności obywatelskie.

Dziś solidarność nabiera nowego znaczenia. Z jednej strony łączy w sobie pamięć i szacunek wobec naszej historii, zaś z drugiej – idee jedności i wzajemnego wspierania się w realizacji wspólnych celów. Z koncepcji oporu przekształca się w koncepcję otwartości, wrażliwości społecznej, dbając o szeroko pojęte dobro wspólne. W ten sposób solidarność buduje więzi i poczucie wspólnoty, gwarantując przy tym poczucie bezpieczeństwa. Solidarność stanowi fundament wspólnoty ponad podziałami i różnicami, łącząc wedle wspólnych wartości ludzi o różnej sytuacji społeczno-zawodowej, poziomie zamożności, czy wykształcenia, także wtedy, gdy odmiennie hierarchizują oni te wartości.

W przestrzeni Solidarności przedstawiono wydarzenia z lat 1918-2018, które jednoczą Polaków na różnych płaszczyznach oraz sylwetki wybranych osób, które swoją postawą uosabiają ideę wspólnego działania.

Zobacz, jakie efekty daje wspólne działanie!