PRZYSZŁE POKOLENIA

Witaj w przestrzeni przyszłych pokoleń!

underline

Tradycja i dziedzictwo przodków są fundamentem dla rozwoju przyszłych pokoleń. Stanowią wzorce, które przekazywane z pokolenia na pokolenie decydują o kierunkach ewolucji społeczeństwa. Pozwalają na umocnienie własnej świadomości oraz poczucia tożsamości. Solidne podstawy w połączeniu z kreatywnością, odwagą i otwartością na nowe wyzwania, dają możliwość przekucia młodzieńczych marzeń w sukces.

Naród to wspólnota przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pokoleń, a bycie jej częścią nakłada na każdego z nas obowiązek do odpowiedzialności za to, w jakiej kondycji przekażemy nasz kraj kolejnym generacjom. To od naszych decyzji zależeć będzie jakie odziedziczą po nas wzorce, jakie otrzymają wykształcenie oraz jak będzie wyglądało ich przyszłe życie dzięki rozwojowi nauki i techniki.

Niniejsza przestrzeń przybliża wydarzenia i osiągnięcia ostatniego stulecia, które wywarły wpływ na rozwój edukacji i badań naukowych oraz sylwetki wybitnych pedagogów, dzięki którym kolejne pokolenia mogły korzystać z prawa do świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Patrzymy w przyszłość, pamiętając o przeszłości!