KREATYWNOŚĆ

Witaj w przestrzeni Kreatywności!

underline

Innowacyjność i pomysłowość to cechy wyróżniające polską gospodarkę. Dzięki nim wytwory polskiej myśli technicznej i technologicznej cieszą się dużym uznaniem i powodzeniem nie tylko w kraju, ale również za granicą.

Tworzenie nowych idei i powiązanie ich ze stale zmieniającymi się możliwościami produkcyjnymi jest motorem polskiej gospodarki. Niekonwencjonalność w działaniu, oryginalność wyrobów, przełamywanie schematów myślenia – wszystko to buduje naszą kreatywność, zarówno na płaszczyźnie zastosowanej technologii, jak i wzornictwa.

Nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gospodarka możliwa jest dzięki wiedzy i kreatywności wybitnych Polaków. Bez ich determinacji, odwagi do podejmowania ryzykownych przedsięwzięć, dzisiejszy świat byłby uboższy o wiele innowacyjnych produktów. Technologia, design i kultura wzajemnie się przenikają i uzupełniają.

Niniejsza przestrzeń pokazuje ludzi, instytucje, branże i produkty wpisujące się w kategorię kreatywności oraz ich wpływ na polską gospodarkę.

Zobacz, jak jesteśmy kreatywni!