5 PRZESTRZENI

underline

Realizacja idei Polskiej Wystawy Gospodarczej podporządkowana została pięciu ważnym obszarom tematycznym związanym z rodzimą gospodarką. Przestrzenie te tworzą spójną opowieść o rozwoju polskiej przedsiębiorczości, przyświecających jej ideach i kierunkach wytyczających przyszłe zmiany.

  • Solidarność – pojęcie to kojarzy się przede wszystkim z ruchem społecznym, który w latach 80. XX wieku zjednoczył miliony Polaków w walce o prawa i wolności obywatelskie. Jednak to nie jedyne jego znaczenie – solidarność łączy w sobie pamięć i szacunek do naszej historii z ideą jedności i wzajemnego wspierania się w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i dobrobytu.

  • Nowe technologie – rozwój cyfryzacji, biotechnologii, nowych zaawansowanych materiałów i rozwiązań pojawiających się we wszystkich dziedzinach nauki, a także rewolucja związana z rozpowszechnieniem sztucznej inteligencji i robotów – to wszystko w zawrotnym tempie zmienia świat, w którym żyjemy. Ten potencjał jest siłą napędową współczesnej gospodarki.

  • Kreatywność – motorem polskiej gospodarki jest tworzenie nowych idei i powiązanie ich ze stale zmieniającymi się możliwościami produkcyjnymi. Niekonwencjonalność w działaniu, oryginalność wyrobów, przełamywanie schematów myślenia – wszystko to buduje naszą kreatywność, zarówno na płaszczyźnie zastosowanej technologii, jak i wzornictwa.

  • Rozwój – odpowiedzią na wyzwania stojące przed polską gospodarką jest stworzenie właściwej wizji rozwoju kraju. Wymaga to wypracowania nowych, niestandardowych rozwiązań na wielu płaszczyznach, które będą pozytywnie wpływały na podwyższenie standardu życia społeczeństwa. Rozwój nie powinien jednak ograniczać się tylko do wymiaru ekonomicznego, ale powinien obejmować wszystkie aspekty życia człowieka.

  • Przyszłe pokolenia – tradycja i dziedzictwo przodków tworzą fundamenty rozwoju przyszłych pokoleń. Przekazywane z pokolenia na pokolenie wzorce wpływają na kierunek ewolucji społeczeństwa. Solidne podstawy w połączeniu z kreatywnością, odwagą i otwartością na nowe wyzwania, dają możliwość przekucia młodzieńczych marzeń w sukces.